შეკვეთის შემთხვევაში მზადდება უჟანგავი ფოლადისგან

წერტილოვანი ტრაპები

წერტილოვანი ტრაპები
filter item img
APR3-2110
სამრეწველო ტრაპი 150×150, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR3-2120
სამრეწველო ტრაპი 150×150, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR3-1110
სამრეწველო ტრაპი 150×150, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR3-1120
სამრეწველო ტრაპი 150×150, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR4-2111
სამრეწველო იატაკის ტრაპი 200×200, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR4-2121
სამრეწველო იატაკის ტრაპი 200×200, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR4-1111
სამრეწველო იატაკის ტრაპი 200×200, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR4-1121
სამრეწველო იატაკის ტრაპი 200×200, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR5-2111
სამრეწველო ტრაპი 300×300, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR5-2121
სამრეწველო ტრაპი 300×300, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR5-1111
სამრეწველო ტრაპი 300×300, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR5-1121
სამრეწველო ტრაპი 300×300, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR-R21-150-150
ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის 150×150, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR-R22-150-150
ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის 150×150, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR-R31-150-150
ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის 150×150, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR-R32-150-150
ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის 150×150, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR-R21-200-200
ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის 200×200, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR-R22-200-200
ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის 200×200, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR-R31-200-200
ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის 200×200, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR-R32-200-200
ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის 200×200, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR-R21-300-300
ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის 300×300, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR-R22-300-300
ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის 300×300, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR-R31-300-300
ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის 300×300, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR-R32-300-300
ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის 300×300, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L