შეკვეთის შემთხვევაში მზადდება უჟანგავი ფოლადისგან

დახრილი სანიაღვრეები

დახრილი სანიაღვრეები
filter item img
APR7-2311-20
სამრეწველო იატაკის ტრაპი სწორი ჭრილით 250×250, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR7-2321-20
სამრეწველო იატაკის ტრაპი სწორი ჭრილით 250×250, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR7-2211-20
სამრეწველო იატაკის ტრაპი სწორი ჭრილით 250×250, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR7-2221-20
სამრეწველო ტრაპი ჭრილებით 250×250, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR7-1211-20
სამრეწველო იატაკის ტრაპი სწორი ჭრილით 250×250, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR7-1221-20
სამრეწველო ტრაპი ჭრილებით 250×250, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR7-1311-20-L
სამრეწველო იატაკის ტრაპი სწორი ჭრილით 250×250, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR7-1321-20-L
სამრეწველო იატაკის ტრაპი სწორი ჭრილით 250×250, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR7-1311-20-P
სამრეწველო იატაკის ტრაპი სწორი ჭრილით 250×250, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR7-0211-20R
სამრეწველო ჭრილებიანი კუთხის ტრაპი 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR7-0221-20R
სამრეწველო ჭრილებიანი კუთხის ტრაპი 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR7-0211-20
სამრეწველო ჭრილებიანი საშხაპე სანიაღვრე 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 304L
filter item img
APR7-0221-20
სამრეწველო ჭრილებიანი საშხაპე ტრაპი 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR-R21-250-250
ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის APR7, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR-R22-250-250
ცხაური სამრეწველო ტრაპებისთვის APR7, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR-R31-250-250
ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის APR7, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR-R32-250-250
ცხაური სამრეწველო ტრაპების წერტილოვანი გადინებისთვის
filter item img
APR7-P101-20
დამხშობი ჭრილებიანი ტრაპისთვის, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR7-P102-20
დამხშობი ჭრილებიანი ტრაპებისთვის, უჟანგავი ფოლადი, AISI 316L