დაფარული ჩასაშენებელი სისტემები

ვენტილაციის შესაძლებლობით

ვენტილაციის შესაძლებლობით
15 years guarantee
They eliminate odours from the toilet bowl
Free toilet tablets dispenser
100% Compatibility of flush plates
filter item img
AM101/1120 Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
AM101/1120 Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
AM101/1120E Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა ECOLOGY, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
AM101/1120F
დაფარული ჩასაშენებელი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
AM101/1120W
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
AM101/1300H Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის, (თაბაშირ-მუყაოსთვის) - განკუთვნილი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
filter item img
AM101/1500L
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის) სიმაღლეებზე რეგულირებადი, განკუთვნილი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
filter item img
AM102/1120 Jádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (სააბაზანოს რეკონსტრუქციისთვის)
filter item img
AM102/1120E Jádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა ECOLOGY, მშრალი მონტაჟისთვის (სააბაზანოს რეკონსტრუქციისთვის)
filter item img
AM1101/1200 Sádromodul Slim
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
AM1115/1000 Renovmodul Slim
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, კედელში ჩასაშენებელი
filter item img
AM116/1120 Solomodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (სხვადასხვა სივრცისთვის)
filter item img
AM116/1300H Solomodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (სხვადასხვა სივრცისთვის), განკუთვნილი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
filter item img
AM120/1120
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა ბიდეს ფუნქციის მქონე უნიტაზისთვის
filter item img
AM120/1120-0005 WRAS
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა ბიდეს ფუნქციის მქონე უნიტაზისთვის
filter item img
AM121/1120
დაფარული ჩასაშენებელი სისტემა ინტეგრირებული მილების ჰიგიენური ჩარეცხვით
filter item img
AM115/1000V Renovmodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, ვენტილაციით, კედელში ჩასამონტაჟებელი