არმატურა და უნიტაზისთვის განკუთვნილი პლასტმასის ავზები

ჩასარეცხი მექანიზმები

ჩასარეცხი მექანიზმები
filter item img
SA2000 1/2" CHROM
ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი STOP ღილაკით
filter item img
SA2000 3/8" CHROM
ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი STOP ღილაკით
filter item img
SA2000S 1/2" CHROM
ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი STOP ღილაკით
filter item img
SA2000S 3/8" CHROM
ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი STOP ღილაკით
filter item img
SA2000K 1/2" CHROM
ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი STOP ღილაკით
filter item img
SA2000K 3/8" CHROM
ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი STOP ღილაკით
filter item img
SA2000SK 3/8" CHROM
ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი STOP ღილაკით
filter item img
SA08A 1/2" CHROM
ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი ორი ღილაკით
filter item img
SA08A 3/8" CHROM
ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი ორი ღილაკით
filter item img
SA08AS 1/2" CHROM
ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი ორი ღილაკით
filter item img
SA08AS 3/8" CHROM
ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი ორი ღილაკით
filter item img
SA08AK 1/2" CHROM
ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი ორი ღილაკით
filter item img
SA08AK 3/8" CHROM
ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი ორი ღილაკით
filter item img
SA08ASK 1/2" CHROM
ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი ორი ღილაკით
filter item img
SA08ASK 3/8" CHROM
ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი ორი ღილაკით