დაფარული ჩასაშენებელი სისტემები

დაფარული ჩასაშენებელი სისტემები
15 years guarantee
Free toilet tablets dispenser
Silent and fast filling
100% Compatibility of flush plates