დაფარული ჩასაშენებელი სისტემები

მშრალი ინსტალაციისთვის

მშრალი ინსტალაციისთვის
15 წლები გარანტია
უნიტაზისთვის განკუთვნილი უფასო დოზატორი ტაბლეტი
მშვიდი და სწრაფი შევსება
მართვის ღილაკებთან 100%-იანი თავსებადობა
filter item img
AM101/1120 Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
AM101/1120-0005 WRAS
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
AM101/1120-0006 KIWA
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
AM101/1000 Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
AM101/1000 WRAS
დაფარული ჩასაშენებელი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
AM101/850 Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
AM101/850-0005 WRAS
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
AM116/1300H Solomodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (სხვადასხვა სივრცისთვის), განკუთვნილი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
filter item img
AM120/1120
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა ბიდეს ფუნქციის მქონე უნიტაზისთვის
filter item img
AM121/1120
დაფარული ჩასაშენებელი სისტემა ინტეგრირებული მილების ჰიგიენური ჩარეცხვით
filter item img
AM120/1120-0005 WRAS
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა ბიდეს ფუნქციის მქონე უნიტაზისთვის
filter item img
AM102/1120 Jádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (სააბაზანოს რეკონსტრუქციისთვის)
filter item img
AM102/1000 Jádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის, (სააბაზანოს რეკონსტრუქციისთვის)
filter item img
AM102/850 Jádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის, (სააბაზანოს რეკონსტრუქციისთვის)
filter item img
AM101/1120E Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა ECOLOGY, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
AM102/1120E Jádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა ECOLOGY, მშრალი მონტაჟისთვის (სააბაზანოს რეკონსტრუქციისთვის)
filter item img
AM1101/1200 Sádromodul Slim
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
AM101/1300H Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის, (თაბაშირ-მუყაოსთვის) - განკუთვნილი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
filter item img
AM118/1000 Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის), ზემოთ ან წინ რეგულირებადი
filter item img
AM118/850 Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის), ზემოთ ან წინ რეგულირებადი
filter item img
AM101/850W
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
AM101/1120W
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
AM116/1120 Solomodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (სხვადასხვა სივრცისთვის)
filter item img
AM101/1120F
დაფარული ჩასაშენებელი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
A106/1120
ხელის სამაგრის სამონტაჟო ჩარჩო