ტრაპები

უჟანგავი

უჟანგავი
filter item img
APV110
უჟანგავი ფოლადის ტრაპი განსაკუთრებულად დაბალი 130×130 მმ გვერდითი გადინებით, ბადის გარეშე, კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART
filter item img
APV120
უჟანგავი ფოლადის ტრაპი დაბალი 130×130 მმ გვერდითი გადინებით, ბადის გარეშე, კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART
filter item img
APV130
უჟანგავი ფოლადის ტრაპი 130×130 მმ გვერდითი გადინებით, ბადის გარეშე, კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART
filter item img
APV140
ტრაპი 130×130 მმ გვერდითი გადინებით, ფილის ჩასამაგრებელი ორმხრივი უჟანგავი ფოლადის ცხაურით, წყლის ჩამკეტი - სველი
filter item img
APVN0100
საქშენები განკუთვნილი ტრაპისთვის + ფილების სამაგრი ბადე 130×130, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
MPV011
უჟანგავი ფოლადის ტრაპისთვის 102×102 მმ განკუთვნილი უჟანგავი ფოლადის ბადე
filter item img
MPV012
უჟანგავი ფოლადის ტრაპისთვის 102×102 მმ განკუთვნილი უჟანგავი ფოლადის ბადე
filter item img
MPV013
უჟანგავი ფოლადის ტრაპისთვის 92×92 მმ განკუთვნილი უჟანგავი ფოლადის ბადე
filter item img
MPV014
უჟანგავი ფოლადის ტრაპისთვის 102×102 მმ განკუთვნილი უჟანგავი ფოლადის ბადე
filter item img
MPV015
უჟანგავი ფოლადის ტრაპისთვის 102×102 მმ განკუთვნილი უჟანგავი ფოლადის ბადე
filter item img
MPV016
უჟანგავი ფოლადის ტრაპისთვის 92×92 მმ განკუთვნილი ბადე, ფილის ჩასამაგრებლით