სიფონები

გადამუშავებადი პროდუქტები

გადამუშავებადი პროდუქტები
filter item img
A33-ECO
ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი 6/4" უჟანგავი ფოლადის ბადით DN70
filter item img
A34-ECO
ნიჟარის სიფონის გრძელი ჩამკეტი 6/4" უჟანგავი ფოლადის ბადით DN70
filter item img
A430P-ECO
ნიჟარის სიფონი DN32 ხრახნით 5/4"
filter item img
A434-ECO
ნიჟარის სიფონი DN40, სივრცის ეკონომიური გადაწყვეტა
filter item img
A443P-DN50/40-ECO
ნიჟარის სიფონი ხრახნით 6/4" და სხვა მოწყობილობასთან დამაკავშირებლით
filter item img
A44M-DN40-ECO
მილი ხრახნით 6/4" და ორმაგი დამაკავშირებლით
filter item img
A44MN-DN40-ECO
მილი ხრახნით 6/4"
filter item img
A750-ECO
გოფრირებული კავშრი 5/4"×32/40, პლასტმასი
filter item img
A770-ECO
გოფრირებული კავშრი 6/4"×40/50, პლასტმასი
filter item img
A80-DN40-ECO
მილისებრი სიფონი ხრახნით 6/4"
filter item img
A80-DN50-ECO
მილისებრი სიფონი ხრახნით 6/4"
filter item img
A81-DN40-ECO
მილისებრი სიფონი ხრახნით 6/4" და სხვა მოწყობილობასთან დამაკავშირებლით
filter item img
A81-DN50-ECO
მილისებრი სიფონი ხრახნით 6/4" და სხვა მოწყობილობასთან დამაკავშირებლით
filter item img
A872P-ECO
ნიჟარის სიფონი, სივრცის ეკონომიური გადაწყვეტა, სხვა მოწყობილობასთან დასაკავშირებლით და ხრახნით 6/4"
filter item img
APS3-ECO
სარეცხი მანქანისთვის განკუთვნილი სიფონი, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
P156Z-ECO
დაქანებული სადრენაჟე არხი სიმეტრიული გაფართოებით 23 მმ, მოცინკული ფოლადით