საშხაპე ტრაპები

მთლიანი ბადისთვის

მთლიანი ბადისთვის
filter item img
APZ13-DOUBLE9 Fit and Go
ტრაპი
filter item img
APZ23 Modular Wall
ტრაპი
filter item img
APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall
ტრაპი
filter item img
APZ16 Wall
ტრაპი მთლიანი ბადისთვის განკუთვნილი ბარიერითა და ფიქსირებული კედელზე სამაგრით
filter item img
APZ116 Wall Low
ტრაპი მთლიანი ბადისთვის განკუთვნილი ბარიერითა და ფიქსირებული კედელზე სამაგრით
filter item img
APZ1016 Wall
ტრაპი მთლიანი ბადისთვის განკუთვნილი ბარიერითა და ფიქსირებული კედელზე სამაგრით, ვერტიკალური გადინება
filter item img
APZ1116 Wall Low
ტრაპი მთლიანი ბადისთვის განკუთვნილი ბარიერითა და ფიქსირებული კედელზე სამაგრით, ვერტიკალური გადინება
filter item img
APZ13 Modular
ტრაპი
filter item img
APZ6 Professional
ტრაპი ბარიერებით მთლიანი ბადისთვის
filter item img
APZ1006 Professional
ტრაპი ბარიერებით მთლიანი ბადისთვის, ვერტიკალური გადინება
filter item img
APZ106 Professional Low
ტრაპი ბარიერებით მთლიანი ბადისთვის
filter item img
APZ1106 Professional Low
ტრაპი ბარიერებით მთლიანი ბადისთვის, ვერტიკალური გადინება
filter item img
APZ5 SPA-SHADE
კედელში დასამონტაჟებელი სადრენაჟე სისტემა, უჟანგავი ფოლად-უჟანგავი ფოლადი-მატი
filter item img
APZ5 SPA-EDEN
კედელში დასამონტაჟებელი სადრენაჟე სისტემა, უჟანგავი ფოლადი-პრიალა