ლითონის პროგრამები

მეტალის პროდუქტი

მეტალის პროდუქტი
filter item img
A39
ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი CLICK/CLACK 5/4" სრული მეტალის ზედაპირითა და მცირე დამხშობით
filter item img
A390
ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი CLICK/CLACK 5/4" სრული მეტალის ზედაპირითა და დიდი დამხშობით
filter item img
A391
ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი CLICK/CLACK 5/4" სრული მეტალის ზედაპირითა და მცირე დამხშობით
filter item img
A392-G-B
ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალი წყლის გადინებით და დიდი დამხშობით, GOLD-დამუშავებული ზედაპირი
filter item img
A392-G-P
ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალი წყლის გადინებით და დიდი დამხშობით, GOLD-პრიალა
filter item img
A392-GM-B
ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალი წყლის გადინებით და დიდი დამხშობით, GUN METAL-დამუშავებული ზედაპირი
filter item img
A392-GM-P
ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალი წყლის გადინებით და დიდი დამხშობით, GUN METAL-პრიალა
filter item img
A392-N-B
ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალი წყლის გადინებით და დიდი დამხშობით, NICKEL-დამუშავებული ზედაპირი
filter item img
A392-N-P
ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალი წყლის გადინებით და დიდი დამხშობით, NICKEL-პრიალა
filter item img
A392-RG-B
ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალი წყლის გადინებით და დიდი დამხშობით, RED GOLD-დამუშავებული ზედაპირი
filter item img
A392-RG-P
ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალი წყლის გადინებით და დიდი დამხშობით, RED GOLD-პრიალა
filter item img
A392ANTIC
ნიჟარი სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალი წყლის გადინებით და დიდი დამხშობით, ბრინჯაო-ანტიკი
filter item img
A392B
ნიჟარი სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალი წყლის გადინებით და დიდი თეთრი ფერის დამხშობით
filter item img
A392BLACK
ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალის ზედაპირითა და დიდი წყლის დამხშობით შავი-მატი
filter item img
A392C
ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი CLICK/CLACK 5/4" სრული მეტალის ზედაპირითა და დიდი დამხშობით
filter item img
A393
ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი CLICK/CLACK 5/4" სრული მეტალის ზედაპირით, კვადრატული
filter item img
A394
ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი CLICK/CLACK 5/4" სრული მეტალის ზედაპირით, მცირე დამხშობით, გადინების გარეშე
filter item img
A395
ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი CLICK/CLACK 5/4" სრული მეტალის ზედაპირით, დიდი დამხშობით, გადინების გარეშე
filter item img
A395B
ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი CLICK/CLACK 5/4" სრული მეტალის ზედაპირით, დიდი დამხშობით, გადინების გარეშე, თეთრი
filter item img
A396
ნიჟარის სიფონის 5/4", სრული მეტალი, დიდი დამხშობით, ჩამკეტის გარეშე, ნიჟარისთვის გადინების გარეშე
filter item img
A396B
ნიჟარის სიფონის 5/4", სრული მეტალი, დიდი დამხშობით, ჩამკეტის გარეშე, ნიჟარისთვის გადინების გარეშე
filter item img
A396BLACK
ნიჟარის სიფონის 5/4", სრული მეტალი, დიდი დამხშობით, ჩამკეტის გარეშე, ნიჟარისთვის გადინების გარეშე
filter item img
A400
ნიჟარის სიფონი DN32 DESIGN სრული მეტალი, მრგვალი
filter item img
A400-G-B
ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, GOLD-დამუშავებული ზედაპირი
filter item img
A400-G-P
ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, GOLD-პრიალა
filter item img
A400-GM-B
ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, GUN METAL-დამუშავებული ზედაპირი
filter item img
A400-GM-P
ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, GUN METAL-პრიალა
filter item img
A400-N-B
ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, NICKEL-დამუშავებული ზედაპირი
filter item img
A400-N-P
ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, NICKEL-პრიალა
filter item img
A400-RG-B
ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, RED-GOLD-დამუშავებული ზედაპირი
filter item img
A400-RG-P
ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, RED GOLD-პრიალა
filter item img
A4000
დამაგრძელებელი DN32
filter item img
A4000B
დამაგრძელებელი DN32, თეთრი
filter item img
A4000BLACK
დამაგრძელებელი DN32, შავი-მატი
filter item img
A400ANTIC
ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN, ბრინჯაო-ანტიკი
filter item img
A400B
ნიჟარის სიფონი DN32 DESIGN სრული მეტალი, მრგვალი, თეთრი
filter item img
A400BLACK
ნიჟარის სიფონი DN32 DESIGN მრგვალი, შავი-მატი
filter item img
A401
ნიჟარის სიფონი DN32 DESIGN სრული მეტალი, კვადრატული
filter item img
A402
ნიჟარის სიფონი DN32 DESIGN, სრული მეტალი, მასიური
filter item img
A403
ნიჟარის სიფონი DN32 DESIGN, სრული მეტალი, ფართის ეკონომიური გადაწყვეტა
filter item img
A431
ნიჟარის სიფონი DN32 ხრახნით 5/4", მეტალი
filter item img
A432
ნიჟარის სიფონი DN32, U-ფორმით და ხრახნით 5/4", მეტალი
filter item img
A4320
ნიჟარის სიფონი DN32, U-ფორმის ხრახნით 5/4'', მეტალი
filter item img
A4320BLACK
ნიჟარის სიფონი DN32, U-ფორმის, ხრახნით 5/4", შავი-მატი
filter item img
A437
ნიჟარი სიფონი DN32 კლაპანით 5/4", მეტალი
filter item img
A438
მეტალის მუხლი DN32 ხრახნით 5/4"
filter item img
A564BLACK
აბაზანის სიფონი ავტომატი, წყლის გადინებით, შავი-მატი
filter item img
ARV001
კუთხის ვენტილი ფილტრით 1/2"×3/8", მრგვალი
filter item img
ARV001-ANTIC
კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8", მრგვალი, ბრინჯაო-ანტიკი
filter item img
ARV001-BLACK
კუთხის ვინტილი ფილტრით 1/2"×3/8", შავი-მატი
filter item img
ARV001-G-B
კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8", GOLD-დამუშავებული ზედაპირი
filter item img
ARV001-G-P
კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8", GOLD-პრიალა
filter item img
ARV001-GM-B
კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8", GUN METAL-დამუშავებული ზედაპირი
filter item img
ARV001-GM-P
კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8", GUN METAL-პრიალა
filter item img
ARV001-N-B
კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8", NICKEL-დამუშავებული ზედაპირი
filter item img
ARV001-N-P
კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8", NICKEL-პრიალა
filter item img
ARV001-RG-B
კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8", RED GOLD-დამუშავებული ზედაპირი
filter item img
ARV001-RG-P
კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8", RED GOLD-პრიალა
filter item img
ARV001B
კუთხის ვენტილი ფილტრით 1/2"×3/8", მრგვალი, თეთრი
filter item img
ARV002
კუთხის ვენტილი 1/2"×3/8", კვადრატული
filter item img
ARV003
კუთხის ვენტილი ფილტრით 1/2"×1/2", მრგვალი
filter item img
ARV003-ANTIC
კუთხის ვენტილი ფილტრით 1/2"×1/2", მრგვალი, ბრინჯაო-ანტიკი
filter item img
ARV004
კუთხის ვენტილი 1/2"×1/2", კვადრატული