ტრაპები

პლასტმასის ცხაურით

პლასტმასის ცხაურით
filter item img
APV10
ტრაპი 150×150/110 მმ, გვერდითი გადინება, რუხი ფერი ბადე, 2 დონის საიზოლაციო ყელი, სველი წყლის ჩამკეტი
filter item img
APV11
ტრაპი 150×150/110 მმ, სწორი გადინება, რუხი ფერი ბადე, 2 დონის საიზოლაციო ყელი, სველი წყლის ჩამკეტი
filter item img
APV5111
ტრაპი 105×105/50 მმ, გვერდითი გადინება, რუხი ბადე, წყლის ჩამკეტი სველი
filter item img
APV6111
ტრაპი 105×105/50 მმ, სწორი გადინება, რუხი ბადე, წყლის ჩამკეტი სველი
filter item img
APV5211
ტრაპი 105×105/50 მმ, გვერდითი გადინება, რუხი ბადე, წყლის ჩამკეტი სველი
filter item img
APV6211
ტრაპი 105×105/50 მმ, სწორი გადინება, რუხი ბადე, წყლის ჩამკეტი სველი
filter item img
APV3
ტრაპი 150×150/50 მმ, გვერდითი გადინება, რუხი ფერის ბადე, წყლის დამხშობი სველი
filter item img
APV4
ტრაპი 150×150/50 მმ, სწორი გადინება, რუხი ფერის ბადე, წყლის დამხშობი სველი
filter item img
APV15
ტრაპი 150×150/50 მმ გვერდითი გადინება, თეთრი ბადე, სველი ჩამკეტი
filter item img
APV16
ტრაპი 105×105/50 მმ სწორი გადინება, რუხი ფერი ბადე, სველი ჩამკეტი