დაფარული ჩასაშენებელი სისტემები

ძრითადი

ძრითადი
15 years guarantee
Free toilet tablets dispenser
Silent and fast filling
100% Compatibility of flush plates
filter item img
AM101/1000 WRAS
დაფარული ჩასაშენებელი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
AM101/1120 Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
AM101/1120-0006 KIWA
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
AM101/850-0005 WRAS
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
AM112 Basicmodul
ავზი, კედელში ჩასაშებელი
filter item img
AM112-0005 WRAS
ავზი, კედელში ჩასაშენებელი
filter item img
AM100/1000 Alcamodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, კედელში ჩასაშენებელი
filter item img
AM100/850 Alcamodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, კედელში ჩასაშენებელი
filter item img
AM115/1000 Renovmodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, კედელში ჩასაშენებელი
filter item img
AM101/1120 Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
AM101/1000 Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
AM101/850 Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
filter item img
AM102/1120 Jádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (სააბაზანოს რეკონსტრუქციისთვის)
filter item img
AM102/1000 Jádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის, (სააბაზანოს რეკონსტრუქციისთვის)
filter item img
AM102/850 Jádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის, (სააბაზანოს რეკონსტრუქციისთვის)
filter item img
AM116/1120 Solomodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (სხვადასხვა სივრცისთვის)
filter item img
AM101/1120F
დაფარული ჩასაშენებელი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)