შემადგენელი ნაწილები

ხმის დამხშობი ფილები

ხმის დამხშობი ფილები
filter item img
M91
დაკიდებული უნიტაზისა და ბიდესთვის განკუთვნილი ხმის დამხშობი ფირფიტა
filter item img
M910
დაკიდებული უნიტაზისა და ბიდესთვის განკუთვნილი ხმის დამხშობი ფირფიტა (თეთრი)
filter item img
M910CR
დაკიდებული უნიტაზისა და ბიდესთვის განკუთვნილი ხმის დამხშობი ფირფიტა (ქრომი)
filter item img
M920
იატაკზე დასადგამი უნიტაზისთვის და ბიდესთვის განკუთვნილი ხმის დამხშობი ფირფიტა
filter item img
M930
დაკიდებული უნიტაზისა და ბიდესთვის განკუთვნილი ხმის დამხშობი ფირფიტა (თეთრი)
filter item img
M930CR
დაკიდებული უნიტაზისა და ბიდესთვის განკუთვნილი ხმის დამხშობი ფირფიტა (ქრომი)
filter item img
M940
დაკიდებული ნიჟარისთვის განკუთვნილი ხმის დამხშობი ფირფიტა
filter item img
M950
დაკიდებული პისუარისთვის განკუთვნილი ხმის დამხშობი ფირფიტა