დაფარული ჩასაშენებელი სისტემები

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
15 years guarantee
Mounting frame for handle
Free toilet tablets dispenser
100% Compatibility of flush plates