დაფარული ჩასაშენებელი სისტემები

ზემოდან მართვით

ზემოდან მართვით
15 years guarantee
Top or front actuation
Free toilet tablets dispenser
100% Compatibility of flush plates