შეკვეთის შემთხვევაში მზადდება უჟანგავი ფოლადისგან

ოთხკუთხედი ტრაპები

ოთხკუთხედი ტრაპები
filter item img
APR6-0211-135
სამრეწველო ოთხკუთხედი ტრაპი 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR6-0221-135
სამრეწველო ოთხკუთხედი ტრაპი 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR6-0211-210
სამრეწველო ოთხკუთხედი ტრაპი 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR6-0221-210
სამრეწველო ოთხკუთხედი ტრაპი 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR6-0211-135R
ცხაური სამრეწველო ოთხკუთხედი სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR6-0221-135R
ცხაური ოთხკუთხედი სამრეწველო სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR6-0211-210R
სამეწარმეო ოთხკუთხედი კუთხოვანი ტრაპი 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR6-0221-210R
ცხაური ოთხკუთხედი სამრეწველო სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR6-2211-210
სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი სადინარით 250×250-210, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR6-2221-210
სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი სადინარით 250×250-210, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR6-1211-210
სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი სადინარით 250×250-210, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR6-1221-210
სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი სადინარით 250×250-210, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR6-2311-135
სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი სადინარით 250×250-135, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR6-2321-135
სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი სადინარით 250×250-135, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR6-1311-135-L
სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი სადინარით 250×250-135, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR6-1321-135-L
სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი სადინარით 250×250-135, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR6-1311-135-P
სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი სადინარით 250×250-135, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR6-1321-135-P
სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი სადინარით 250×250-135, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR6-2211-135
სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი სადინარით 250×250-135, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR6-2221-135
სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი სადინარით 250×250-135, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR6-1211-135
სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი სადინარით 250×250-135, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR6-1221-135
სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი სადინარით 250×250-135, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR-R21-1000-135
ცხაური სამრეწველო ოთხკუთხედი სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR-R21-865-135
ცხაური სამრეწველო ოთხკუთხედი სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR-R22-1000-135
ცხაური ოთხკუთხედი სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR-R22-865-135
ცხაური ოთხკუთხედი სამრეწველო სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR-R31-1000-135
ცხაური სამრეწველო ოთხკუთხედი სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR-R31-865-135
ცხაური სამრეწველო ოთხკუთხედი სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR-R32-1000-135
ცხაური ოთხკუთხედი სამრეწველო სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR-R32-865-135
ცხაური ოთხკუთხედი სამრეწველო სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR-R21-1000-210
ცხაური სამრეწველო ოთხკუთხედი სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR-R21-790-210
ცხაური სამრეწველო ოთხკუთხედი სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR-R22-1000-210
ცხაური ოთხკუთხედი სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR-R22-790-210
ცხაური ოთხკუთხედი სამრეწველო სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR-R31-1000-210
ცხაური სამრეწველო ოთხკუთხედი სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR-R31-790-210
ცხაური სამრეწველო ოთხკუთხედი სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR-R32-1000-210
ცხაური ოთხკუთხედი სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR-R32-790-210
ცხაური ოთხკუთხედი სამრეწველო სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR-R21-250-250-1
ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის ოთხკუთხედი სადინარით APR6, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR-R22-250-250-1
ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის ოთხკუთხედი სადინარით APR6, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR-R31-250-250-1
ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის ოთხკუთხედი სადინარით APR6, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR-R32-250-250-1
ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის ოთხკუთხედი სადინარით APR6, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
APR-R21-130-135-2
ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის ოთხკუთხედი სადინარით APR6, უჟანგავი ფოლადის AISI 304
filter item img
APR-R22-130-135-2
ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის ოთხკუთხედი სადინარით APR6, უჟანგავი ფოლადის AISI 316L
filter item img
APR-R31-130-135-2
ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის ოთხკუთხედი სადინარით APR6, უჟანგავი ფოლადის AISI 304
filter item img
APR-R32-130-135-2
ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის ოთხკუთხედი სადინარით APR6, უჟანგავი ფოლადის AISI 316L
filter item img
APR6-P101-135
დამხშობი სამეწარმეო ოთხკუთხედი ტრაპი 135, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR6-P201-135
დამხშობი სამეწარმეო ოთხკუთხედი ტრაპი 135, AISI 316L უჟანგავი ფოლადი
filter item img
APR6-P101-210
დამხშობი სამეწარმეო ოთხკუთხედი ტრაპი 210, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
filter item img
APR6-P201-210
დამხშობი სამეწარმეო ოთხკუთხედი ტრაპი 210, AISI 316L უჟანგავი ფოლადი