საშხაპე ტრაპები

კედელზე

კედელზე
filter item img
APZ1004 Flexible
ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი ბარიერებით და კედელზე რეგულირებადი მაკავშირებლით, ვერტიკალური გადინება
filter item img
APZ1016 Wall
ტრაპი მთლიანი ბადისთვის განკუთვნილი ბარიერითა და ფიქსირებული კედელზე სამაგრით, ვერტიკალური გადინება
filter item img
APZ104 Flexible Low
ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი ბარიერებით და კედელზე რეგულირებადი მაკავშირებლით
filter item img
APZ1104 Flexible Low
ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი ბარიერებით და კედელზე რეგულირებადი მაკავშირებლით, ვერტიკალური გადინება
filter item img
APZ1116 Wall Low
ტრაპი მთლიანი ბადისთვის განკუთვნილი ბარიერითა და ფიქსირებული კედელზე სამაგრით, ვერტიკალური გადინება
filter item img
APZ116 Wall Low
ტრაპი მთლიანი ბადისთვის განკუთვნილი ბარიერითა და ფიქსირებული კედელზე სამაგრით
filter item img
APZ16 Wall
ტრაპი მთლიანი ბადისთვის განკუთვნილი ბარიერითა და ფიქსირებული კედელზე სამაგრით
filter item img
APZ23 Modular Wall
ტრაპი
filter item img
APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall
ტრაპი
filter item img
APZ30 WALL
ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი ბარიერებით და ფიქსირებული კედელზე სამაგრით
filter item img
APZ4 Flexible
ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი ბარიერებით და კედელზე რეგულირებადი მაკავშირებლით