სანიაღვრე არხები

დაქანებული სადრენაჟე არხი

დაქანებული სადრენაჟე არხი
filter item img
AVZ101-R121
დაქანებული სადრენაჟე არხი სიმეტრიული გაფართოებით 100 მმ, მოცინკული ფოლადით
filter item img
AVZ101-R122
დაქანებული სადრენაჟე არხი სიმეტრიული გაფართოებით 160 მმ, მოცინკული ფოლადით
filter item img
AVZ101-R123
დაქანებული სადრენაჟე არხი სიმეტრიული გაფართოებით 100 მმ, მოცინკული ფოლადით
filter item img
AVZ101-R124
დაქანებული სადრენაჟე არხი სიმეტრიული გაფართოებით 160 მმ, მოცინკული ფოლადი
filter item img
AVZ101-R321
დაქანებული სადრენაჟე არხი სიმეტრიული გაფართოებით 100 მმ, მოცინკული ფოლადით
filter item img
AVZ101-R322
დაქანებული სადრენაჟე არხი სიმეტრიული გაფართოებით 160 მმ, მოცინკული ფოლადით
filter item img
AVZ101-R323
დაქანებული სადრენაჟე არხი სიმეტრიული გაფართოებით 100 მმ, მოცინკული ფოლადით
filter item img
AVZ101-R324
დაქანებული სადრენაჟე არხი სიმეტრიული გაფართოებით 160 მმ, მოცინკული ფოლადით
filter item img
AVZ101R-R121R
სადრენაჟე არხის ქვიშის ხაფანგი განკუთვნილი ასიმეტრული დაქანებისთვის 100 მმ, მოცინკული ფოლადი
filter item img
AVZ101R-R122R
სადრენაჟე არხის ქვიშის ხაფანგი განკუთვნილი ასიმეტრული დაქანებისთვის 160 მმ, მოცინკული ფოლადი
filter item img
AVZ101R-R123R
სადრენაჟე არხის ქვიშის ხაფანგი განკუთვნილი ასიმეტრული დაქანებისთვის 100 მმ, მოცინკული ფოლადი
filter item img
AVZ101R-R124R
სადრენაჟე არხის ქვიშის ხაფანგი განკუთვნილი ასიმეტრული დაქანებისთვის 160 მმ, მოცინკული ფოლადი
filter item img
AVZ101R-R321R
სადრენაჟე არხის ქვიშის ხაფანგი განკუთვნილი ასიმეტრული დაქანებისთვის 100 მმ, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
AVZ101R-R322R
სადრენაჟე არხის ქვიშის ხაფანგი განკუთვნილი ასიმეტრული დაქანებისთვის160 მმ, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
AVZ101R-R323R
სადრენაჟე არხის ქვიშის ხაფანგი განკუთვნილი ასიმეტრული დაქანებისთვის 100 მმ, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
AVZ101R-R324R
სადრენაჟე არხის ქვიშის ხაფანგი განკუთვნილი ასიმეტრული დაქანებისთვის 160 მმ, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
AVZ101S-R121R
დაქანებული სადრენაჟე არხი ასიმეტრიული გაფართოებით 100 მმ, მოცინკული ფოლადი
filter item img
AVZ101S-R122R
დაქანებული სადრენაჟე არხი ასიმეტრიული გაფართოებით 160 მმ, მოცინკული ფოლადი
filter item img
AVZ101S-R123R
დაქანებული სადრენაჟე არხი ასიმეტრიული გაფართოებით 100 მმ, მოცინკული ფოლადი
filter item img
AVZ101S-R124R
დაქანებული სადრენაჟე არხი ასიმეტრიული გაფართოებით 160 მმ, მოცინკული ფოლადი
filter item img
AVZ101S-R321R
დაქანებული სადრენაჟე არხი ასიმეტრიული გაფართოებით 100 მმ, უჟანგავი ფოლადით
filter item img
AVZ101S-R322R
დაქანებული სადრენაჟე არხი ასიმეტრიული გაფართოებით 160 მმ, უჟანგავი ფოლადით
filter item img
AVZ101S-R323R
დაქანებული სადრენაჟე არხი ასიმეტრიული გაფართოებით 100 მმ, უჟანგავი ფოლადით
filter item img
AVZ101S-R324R
დაქანებული სადრენაჟე არხი ასიმეტრიული გაფართოებით 160 მმ, უჟანგავი ფოლადით