საშხაპე ტრაპები

ბადეები ფილების ჩასამაგრებელით

ბადეები ფილების ჩასამაგრებელით
filter item img
APZ1016 Wall
ტრაპი მთლიანი ბადისთვის განკუთვნილი ბარიერითა და ფიქსირებული კედელზე სამაგრით, ვერტიკალური გადინება
filter item img
APZ1116 Wall Low
ტრაპი მთლიანი ბადისთვის განკუთვნილი ბარიერითა და ფიქსირებული კედელზე სამაგრით, ვერტიკალური გადინება
filter item img
APZ115 Marble Low
ტრაპი, გვერდითა ზღვრის გარეშე, ფილის ქვეშ სამონტაჟო პანელით
filter item img
APZ116 Wall Low
ტრაპი მთლიანი ბადისთვის განკუთვნილი ბარიერითა და ფიქსირებული კედელზე სამაგრით
filter item img
APZ13 Modular
ტრაპი
filter item img
APZ13-DOUBLE9 Fit and Go
ტრაპი
filter item img
APZ15 Marble
ტრაპი პერფორირებული ბადისთვის განკუთვნილი ბარიერების გარეშე
filter item img
APZ16 Wall
ტრაპი მთლიანი ბადისთვის განკუთვნილი ბარიერითა და ფიქსირებული კედელზე სამაგრით
filter item img
APZ23 Modular Wall
ტრაპი
filter item img
APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall
ტრაპი
filter item img
APZ6 Professional
ტრაპი ბარიერებით მთლიანი ბადისთვის
filter item img
APZ1006 Professional
ტრაპი ბარიერებით მთლიანი ბადისთვის, ვერტიკალური გადინება
filter item img
APZ106 Professional Low
ტრაპი ბარიერებით მთლიანი ბადისთვის
filter item img
APZ1106 Professional Low
ტრაპი ბარიერებით მთლიანი ბადისთვის, ვერტიკალური გადინება
filter item img
APZ5 SPA-TWIN
კედელში დასამონტაჟებელი სადრენაჟო სისტემა, ფილის ქვეშ სამონტაჟო პანელით