არმატურა და უნიტაზისთვის განკუთვნილი პლასტმასის ავზები

ჩასარეცხი მექანიზმები

ჩასარეცხი მექანიზმები
filter item img
P115
წყლის გადინების სიჩქარის მარეგულირებელი
filter item img
A2000-CHROM
წყლის ჩამრეცხი მექანიზმი STOP ღილაკით
filter item img
A05-CHROM
წყლის ჩამრეცხი მექანიზმი გრძელი STOP ღილაკით
filter item img
A08A
წყლის ჩამრეცხი მექანიზმი ორმაგი ღილაკით
filter item img
A02
წყლის ჩამრეცხი მექანიზმი დაბალ სიმაღლეზე დამონტაჟებული ავზისთვის
filter item img
A03
წყლის ჩამრეცხი მექანიზმი მაღალ სიმაღლეზე დამონტაჟებული ავზისთვის
filter item img
A03A
წყლის ჩამრეცხი მექანიზმი მაღალ სიმაღლეზე დამონტაჟებული ავზისთვის
filter item img
A06
წყლის ჩამრეცხი მექანიზმი დაფარული ჩასაშენებელი სისტემისთვის
filter item img
A06E
წყლის ჩამრეცხი მექანიზმი ECOLOGY დაფარული ჩასაშენებელი სისტემისთვის
filter item img
A06-850
დაბალი დაფარული ჩასარეცხი სისტემისთვის განკუთვნილი წყლის ჩამრეცხი მექანიზმი, სიმაღლე 850 მმ
filter item img
A07
წყლის ჩამრეცხი მექანიზმი ავზისთვის A93
filter item img
A09B
წყლის ჩამრეცხი მექანიზმი განკუთვნილი Slimmodul-ისთვის