შეკვეთის შემთხვევაში მზადდება უჟანგავი ფოლადისგან

სანიაღვრე ტრაპები

სანიაღვრე ტრაპები
filter item img
ADZ-NA101
საქშენები განკუთვნილი ტრაპისთვის + ფილების სამაგრი ბადე 300×300, მოცინკული ფოლადი
filter item img
ADZ-NA301
საქშენები განკუთვნილი ტრაპისთვის + ფილების სამაგრი ბადე 300×300, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
ADZ-PT101
დამაკავშირებელი გვირაბი, მოცინკული ფოლადი
filter item img
ADZ-PT301
დამაკავშირებელი გვირაბი, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
ADZ101V
სადრენაჟო კანალი 75 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი
filter item img
ADZ351V
სანიაღვრე არხი 75 მმ რეგულირებადი, მოცინკული მეტალი
filter item img
ADZ352V
სანიაღვრე არხი 100 მმ რეგულირებადი, მოცინკული მეტალი
filter item img
ADZ102V
სადრენაჟო კანალი 100 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი
filter item img
ADZ104V-1000
სადრენაჟო კანალი 100 მმ ცხაური + ფილების სამაგრი ბადე, მოცინკული ფოლადი
filter item img
ADZ301V
სადრენაჟო კანალი 75 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
ADZ302V
სადრენაჟო კანალი 100 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
ADZ304V-1000
სადრენაჟო კანალი 100 მმ ცხაური + ფილების სამაგრი ბადე, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
ADZ331V
სანიაღვრე არხი 75 მმ რეგულირებადი, მოცინკული მეტალი
filter item img
ADZ332V
სანიაღვრე არხი 100 მმ რეგულირებადი, მოცინკული მეტალი
filter item img
ADZ-R101
სადრენაჟო კანალის ცხაური 75 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი
filter item img
ADZ-R102
სადრენაჟო კანალის ცხაური 75 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი
filter item img
ADZ-R103
სადრენაჟო კანალის ცხაური 75 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი
filter item img
ADZ-R121
სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი
filter item img
ADZ-R122
სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი
filter item img
ADZ-R123
სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი
filter item img
ADZ-R301
სადრენაჟო კანალის ცხაური 75 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
ADZ-R302
სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
ADZ-R303
სადრენაჟო კანალის ცხაური 75 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
ADZ-R304
სადრენაჟო კანალის ცხაური 75 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
ADZ-R321
სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
ADZ-R322
სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
ADZ-R323
სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
ADZ-R324
სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი
filter item img
ADZ101VR
სანიაღვრე კუთხის არხი 75 მმ რეგულირებადი, მოცინკული მეტალი
filter item img
ADZ102VR
სანიაღვრე კუთხის არხი 100 მმ რეგულირებადი, მოცინკული მეტალი
filter item img
ADZ301VR
სანიაღვრე კუთხის არხი 75 მმ რეგულირებადი, მოცინკული მეტალი
filter item img
ADZ302VR
სანიაღვრე არხი 100 მმ რეგულირებადი, მოცინკული მეტალი
filter item img
ADZ331VR
სანიაღვრე კუთხის არხი 75 მმ რეგულირებადი, მოცინკული მეტალი
filter item img
ADZ332VR
სანიაღვრე კუთხის არხი 100 მმ რეგულირებადი, მოცინკული მეტალი
filter item img
ADZ-R101R
კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 75 მმ, მოცინკული ფოლადი
filter item img
ADZ-R102R
კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 75 მმ, მოცინკული ფოლადი
filter item img
ADZ-R103R
კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 75 მმ, მოცინკული ფოლადი
filter item img
ADZ-R121R
კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 100 მმ, მოცინკული ფოლადი
filter item img
ADZ-R122R
კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 100 მმ, მოცინკული ფოლადი
filter item img
ADZ-R123R
კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 100 მმ, მოცინკული ფოლადი
filter item img
ADZ-R301R
კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 75 მმ, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
ADZ-R302R
კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 75 მმ, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
ADZ-R303R
კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 75 მმ, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
ADZ-R304R
კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 75 მმ, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
ADZ-R321R
კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 100 მმ, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
ADZ-R322R
კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 100 მმ, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
ADZ-R323R
კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 100 მმ, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
ADZ-R324R
კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 100 მმ, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
ADZ-P012
სადრენაჟო არხის დამხშობი 100 მმ, უჟანფგავი ფოლადი
filter item img
ADZ-P011
სადრენაჟო არხის დამხშობი 75 მმ, უჟანფგავი ფოლადი
filter item img
ADZ-P008
სადრენაჟო კანალის მაკავშირებელი 100 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი
filter item img
ADZ-P007
სადრენაჟო კანალის მაკავშირებელი 75 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი
filter item img
ADZ-P006
სადრენაჟო კანალის მაკავშირებელი 100 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
ADZ-P005
სადრენაჟო კანალის მაკავშირებელი 75 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
ADZ-P004
სადრენაჟო კანალის დამხშობი 100 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი
filter item img
ADZ-P003
სადრენაჟო კანალის დამხშობი 75 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი
filter item img
ADZ-P002
სადრენაჟო კანალის დამხშობი 100 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
ADZ-P001
სადრენაჟო კანალის დამხშობი 75 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი