დაფარული ჩასაშენებელი სისტემები

კედელში ჩასაშენებელი ავზი

კედელში ჩასაშენებელი ავზი
15 years guarantee
Free toilet tablets dispenser
Silent and fast filling
100% Compatibility of flush plates
filter item img
AM112 Basicmodul
ავზი, კედელში ჩასაშებელი
filter item img
AM112-0005 WRAS
ავზი, კედელში ჩასაშენებელი
filter item img
AM100/1000 Alcamodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, კედელში ჩასაშენებელი
filter item img
AM100/850 Alcamodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, კედელში ჩასაშენებელი
filter item img
AM115/1000 Renovmodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, კედელში ჩასაშენებელი
filter item img
AM100/1000E Alcamodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა ECOLOGY, კედელში ჩასაშენებელი
filter item img
AM115/1000E Renovmodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა ECOLOGY, კედელში ჩასაშენებელი
filter item img
AM115/1000V Renovmodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, ვენტილაციით, კედელში ჩასამონტაჟებელი
filter item img
AM119/1000 Renovmodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, კედელში ჩასაშენებელი, ზემოთ ან წინ რეგულირებადი
filter item img
AM119/850 Renovmodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, კედელში ჩასაშენებელი, ზემოთ ან წინ რეგულირებადი
filter item img
AM112W
კედელში ჩასაშენებელი ავზი
filter item img
AM1112 Basicmodul Slim
ავზი, კედელში ჩასაშებელი
filter item img
AM1115/1000 Renovmodul Slim
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, კედელში ჩასაშენებელი