ტრაპები

უჟანგავი ფოლადის ბადით

უჟანგავი ფოლადის ბადით
filter item img
APV31BLACK
ტრაპი 105×105/50 მმ გვერდითი გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART
filter item img
APV32BLACK
ტრაპი 105×105/50 მმ სწორი გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART
filter item img
APV3513
ტრაპი 105×105/50 მმ გვერდითი გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, 2 დონის საიზოლაციო ყელი, კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART
filter item img
APV3344
ტრაპი 105×105/50/75 მმ გვერდითი გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, 2 დონის საიზოლაციო ყელი, წყლის ჩამკეტი მშრალი და სველი
filter item img
APV4344
ტრაპი 105×105/50/75 მმ სწორი გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, 2 დონის საიზოლაციო ყელი, წყლის ჩამკეტი მშრალი და სველი
filter item img
APV3444
ტრაპი 105×105/50/75 მმ გვერდითი გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, 2 დონის საიზოლაციო ყელი, წყლის ჩამკეტი მშრალი და სველი
filter item img
APV4444
ტრაპი 105×105/50/75 მმ სწორი გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, 2 დონის საიზოლაციო ყელი, წყლის ჩამკეტი მშრალი და სველი
filter item img
APV26
ტრაპი 105×105/50 მმ გვერდითი გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, სველი ჩამკეტი
filter item img
APV26C
ტრაპი 105×105/50 მმ, გვერდითი გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, 2 დონის საიზოლაციო ყელი, წყლის ჩამკეტი მშრალი
filter item img
APV1324
ტრაპი 105×105/50 მმ გვერდითი გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, 2 დონის საიზოლაციო ყელი, კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART
filter item img
APV2324
ტრაპი 105×105/50/75 მმ სწორი გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, 2 დონის საიზოლაციო ყელი, კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART
filter item img
APV1321
ტრაპი 105×105/50 მმ გვერდითი გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART
filter item img
APV2321
ტრაპი 105×105/50/75 მმ გვერდითი გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART
filter item img
APV1311
ტრაპი 105×105/50 მმ გვერდითი გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, სველი წყლის ჩამკეტი
filter item img
APV2311
ტრაპი 105×105/50/75 მმ გვერდითი გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, სველი წყლის ჩამკეტი
filter item img
APV31
ტრაპი 105×105/50 მმ გვერდითი გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART
filter item img
APV32
ტრაპი 105×105/50 მმ სწორი გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART
filter item img
APV1
ტრაპი 105×105/50 მმ გვერდითი გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, სველი ჩამკეტი
filter item img
APV2
ტრაპი 105×105/50 მმ სწორი გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, სველი ჩამკეტი
filter item img
APV5411
ტრაპი 150×150/50 მმ, გვერდითი გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, სველი წყლის ჩამკეტი
filter item img
APV6411
ტრაპი 150×150/50 მმ, სწორი გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, სველი წყლის ჩამკეტი
filter item img
APV12
ტრაპი 150×150/110 მმ, გვერდითი გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, 2 დონის საიზოლაციო ყელი, სველი წყლის ჩამკეტი
filter item img
APV13
ტრაპი 150×150/110 მმ, სწორი გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, 2 დონის საიზოლაციო ყელი, სველი წყლის ჩამკეტი