ტრაპები

შემადგენელი ნაწილები

შემადგენელი ნაწილები
filter item img
MPV004-BLACK
ბადე 102×102 მმ, უჟანგავი ფოლადი, შავი-მატი
filter item img
APV0800
საქშენები განკუთვნილი ტრაპისთვის DN105
filter item img
APV0010
წყლის ჩამკეტი სველი
filter item img
APV0020
კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART
filter item img
APV0030
წყლის ჩამკეტი მშრალი
filter item img
APV0050
წყლის ჩამკეტი სველი შემდეგი მოდელებისთვის: APV26, APV26C
filter item img
APV0060
APV26, APV26C -ის მშრალი წყლის ჩამკეტი
filter item img
APV0003
ბარიერი იზოლაციით 2 დონის DN105
filter item img
APV0005
ბარიერი იზოლაციით 2 დონის DN150
filter item img
APV0006
შუასადები ფარსი, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
MPV001
დიზაინ ბადე 102×102 მმ, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
MPV001-ANTIC
დიზაინ ბადე 102×102 მმ, ბრინჯაო-ანტიკი
filter item img
MPV002
დიზაინ ბადე 102×102 მმ, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
MPV003
დიზაინ ბადე 102×102 მმ, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
MPV004
ბადე 102×102 მმ, უჟანგავი ფოლადი
filter item img
MPV005
ბადე 143×143 მმ უჟანგავი ფოლადი
filter item img
MPV006
ბადე 102×102 მმ უჟანგავი ფოლადი
filter item img
MPV007
ბადე 143×143 მმ რუხი ფერის
filter item img
MPV008
ბადე 102×102 მმ, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
filter item img
MPV009
ბადე 143×143 მმ, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L