შემადგენელი ნაწილები

უნიტაზის გოფრე

უნიტაზის გოფრე
filter item img
A95
ორი ნაწილისგან შემდგარი წყალგამტარი მილი DN32 + გოფრირებული შუასადები
filter item img
A950
წყალგამტარი მილი, კომპლექტი DN35
filter item img
A90-22
უნიტაზისთვის განკუთვნილი მუხლი 22°
filter item img
A90-45
უნიტაზისთვის განკუთვნილი მუხლი 45°
filter item img
A90-90
უნიტაზისთვის განკუთვნილი მუხლი 90°
filter item img
A90-90P40
უნიტაზისთვის განკუთვნილი მუხლი დამაკავშირებლით DN40 – მუხლით 90°
filter item img
A91-150
უნიტაზის მისაერთებელი მილი 150 მმ
filter item img
A91-250
უნიტაზის მისაერთებელი მილი 250 მმ
filter item img
A91-400
უნიტაზის მისაერთებელი მილი 400 მმ
filter item img
A92
უნიტაზის მისაერთებელი მილი ექსცენტრიული 158 მმ
filter item img
A98
უნიტაზის მისაერთებელი მილის დამფარავი ჩარჩო, პატარა DN110
filter item img
A980
უნიტაზის მისაერთებელი მილის დამფარავი ჩარჩო, დიდი DN110
filter item img
A99
უნიტაზისთვის განკუთვნილი სწორი მანჟეტი
filter item img
A990
უნიტაზისთვის განკუთვნილი ექსცენტრიული მანჟეტი
filter item img
A991
უნიტაზის მილი, სწორი
filter item img
A991-20
უნიტაზის მილი, ექსცენტრიული 20 მმ
filter item img
A991-40
უნიტაზის მილი, ექსცენტრიული 40 მმ